Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương 2:-1 trong các vecto sau vectơ nào là một vectơ pháp tuyến d

Question

Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương 2:-1 trong các vecto sau vectơ nào là một vectơ pháp tuyến d

in progress 0
Arya 4 tuần 2021-11-12T13:57:51+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T13:59:48+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Vecto chỉ phương n( 2;-1)

  Vecto pháp tuyến u( b;-a) hoặc u(-b;a)

  Vậy:  vecto pháp tuyến của d là u( -1;-2) hoặc u( 1;2)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )