đường thẳng y=ax+b song song với đường thẳng y=2x-1 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -3 tính giá trị của biểu thức T=2a-b

Question

đường thẳng y=ax+b song song với đường thẳng y=2x-1 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -3 tính giá trị của biểu thức T=2a-b

in progress 0
Allison 3 tháng 2021-09-14T10:28:36+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T10:29:57+00:00

  nhớ cho mình câu trả lời hay nhất nhé :))

  0
  2021-09-14T10:30:02+00:00

  Đường thẳng $y = ax + b (1)$ song song với đường thẳng $y = 2x – 1$

  $⇔ \begin{cases} a = 2 \\ b \neq -1 \\\end{cases}$

  ⇒ $y  =2x + b$

  Vì đường thẳng (1) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng $-3$

  ⇒ Thay $x = -3;y = 0$ vào $y = 2 x + b$ ta được

       $0 = 2.(-3) + b  ⇔ b – 6 = 0 ⇔ b = 6(T/m)$

  Vậy $a = 2; b = 6$
  Do đó : $T =2a – b ⇒ T = 2.2 – 6 = -2$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )