Đường tròn (o;4cm)và (o”;6cm) cắt nhau tại 2 điểm A và B biết góc OAO” =120 độ. Tính độ dài đoạn nối tâm

Question

Đường tròn (o;4cm)và (o”;6cm) cắt nhau tại 2 điểm A và B biết góc OAO” =120 độ. Tính độ dài đoạn nối tâm

in progress 0
Vivian 2 ngày 2021-12-07T22:18:37+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:20:06+00:00

  Đáp án:√76

   

  Giải thích các bước giải:

   OO’^2=OA²+OA’²-2OA.O’A.cosOAO’

  =4²+6²-2.4.6.cos 120

  =16+36-48.(-1/2)

  =76

  => OO’=√76 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )