e cần gấp lăm ạ tìm giá trị của m để phương trình vô nghiệm $m^{2}$ $x^{2}$ +mx+4=0

Question

e cần gấp lăm ạ
tìm giá trị của m để phương trình vô nghiệm
$m^{2}$ $x^{2}$ +mx+4=0

in progress 0
Parker 5 tháng 2021-07-12T09:42:09+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T09:43:33+00:00

   

  0
  2021-07-12T09:43:58+00:00

  Đáp án: `m \ne 0`

   

  Giải thích các bước giải:

  Phường trình vô nghiệm.

  `<=> \Delta < 0 <=> m^2 – 4.m^2.4 < 0 <=> m^2 – 16m^2 < 0`

  `<=> -15m^2 < 0`

  `<=> m^2 > 0`

  `<=> m \ne 0`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )