xe đạp của 1 vận động viên chuyển động thẵng đều v=36km/h. Biết bán kính của lốp xe là 32,5cm . Tính tốc độ góc và gia tốc hượ́ng

Question

xe đạp của 1 vận động viên chuyển động thẵng đều v=36km/h. Biết bán kính của lốp xe là 32,5cm . Tính tốc độ góc và gia tốc hượ́ng tâm tại một điểm trên lốp xe

in progress 0
Emery 4 ngày 2021-12-06T18:31:04+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:32:04+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-12-06T18:33:02+00:00

  Đáp án: ω≈30,76

  $a_{ht}$ ≈ 307,69

  Giải thích các bước giải: v=36km/h=10m/s r=32,5cm=0,325m

  ω = $\frac{v}{r}$ = $\frac{10}{0,325}$ ≈ 30,76 m/s

  $a_{ht}$ = v^2/r = 10^2 / 0,325 ≈ 307,69 m/s^2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )