e hãy lập bảng phong trào công nhân từ năm 1848 đến 1870 quốc tế thứ nhất ( thời gian, tên phong trào, hình thức đấu tranh, kết quả ý nghĩa)

Question

e hãy lập bảng phong trào công nhân từ năm 1848 đến 1870 quốc tế thứ nhất ( thời gian, tên phong trào, hình thức đấu tranh, kết quả ý nghĩa)

in progress 0
Autumn 3 tháng 2021-09-15T18:57:53+00:00 1 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T18:59:34+00:00

  – Năm 1831, công nhân dệt tơ thành phố Li-ông (Pháp) khởi nghĩa đòi tăng lương, giảm giờ làm và thiết lập chế độ cộng hòa. Họ nêu cao khẩu hiệu “Sống trong lao động, chết trong chiến đấu”. Cuộc khởi nghĩa bị đàn áp.

  – Năm 1834, thợ tơ Li-ông lại khởi nghĩa, đã chiến đấu quyết liệt với quân chính phủ trong 4 ngày.

  – Năm 1844, công nhân dệt vùng Sơ-lê-din (Đức) khởi nghĩa, chống lại sự hà khắc của chủ xưởng và điều kiện lao động tồi tệ. Cuộc khởi nghĩa chỉ cầm cự được 3 ngày rồi bị đàn áp đẫm máu.

  – Từ năm 1836 – 1847, Phong trào Hiến chương” ở Anh diễn ra có quy mô, tổ chức và mang tính chất chính trị rõ rệt.

  ⟹ Các cuộc đấu tranh của công nhân ờ Pháp, Đức, Anh nêu trên cuối cùng đều bị thất bại vì thiếu tổ chức lãnh đạo vững vàng và chưa có đường lối chính trị đúng đắn.

  Tuy nhiên, các phong trào này đã đánh dấu sự trưởng thành của phong trào công nhân quốc tế, tạo điều kiện cho sự ra đời của lí luận cách mạng sau này.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )