E hiểu thế nào về truyền thống ” Tôn sư trọng đạo” ?Bản thân e và lớp mk đã có những hđ thiết thực nào để phát huy truyền thống đó nhân dịp kỉ niệm 20

Question

E hiểu thế nào về truyền thống ” Tôn sư trọng đạo” ?Bản thân e và lớp mk đã có những hđ thiết thực nào để phát huy truyền thống đó nhân dịp kỉ niệm 20/11?

in progress 0
Sarah 3 tháng 2021-09-17T05:21:35+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T05:22:56+00:00

  tôn sư trọng đạo là tôn trọng và kính yêu đối với thầy giáo cô giáo (đặc biệt đối với những thầy cô giáo đã dạy mình ) ở mọi lúc mọi nơi; coi trọng những điều thầy dạy, coi trong và làm theo đạo lí mà thầy đã dạy và đó là một truyền thống quý báu mà chúng ta cần phát huy

  vd khi gặp lại một người thầy cũ chúng ta cần chao hỏi lễ phép và thăm hỏi về sức khỏe của thầy

  0
  2021-09-17T05:22:58+00:00

  Tôn sư trọng đạo là tôn trọng kính yêu và biết ơn thầy cô giáo nói chung ở mọi lúc mọi nơi coi trọng những điều thầy cô giáo dạy và làm theo những đạo lí mà thầy cô đã dạy cho mình.lớp em đã thi đua học tốt để làm cho cô thầy vui

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )