xe lửa khởi hành từ A lúc 6 giờ 35 phút . Dọc đường xe lửa nghỉ hết 55 phút và đến lúc 9 giờ 45 phút xe lửa chạy với vận tốc 46km/giờ tính quãn đường

Question

xe lửa khởi hành từ A lúc 6 giờ 35 phút . Dọc đường xe lửa nghỉ hết 55 phút và đến lúc 9 giờ 45 phút xe lửa chạy với vận tốc 46km/giờ tính quãn đường AB

in progress 0
Camila 2 tháng 2021-09-27T09:47:49+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T09:49:00+00:00

  Bài giải :

  Thời gian xe lửa đi hết quãng đường AB là :

  9 giờ 45 phút – 6 giờ 35 phút – 55 phút = 2 giờ 15 phút

  =>2 giờ 15 phút = 2,25 giờ

  Độ dài của quãng đường AB là :

  46 x 2,25 = 103,5 ( km )

  Đ/s : 103,5 km.

  BẠN HỌC TỐT .

   

  0
  2021-09-27T09:49:43+00:00

  thời gian xe lửa đi quãng đường là:

       9 giờ 45 phút-6 giờ 35 phút-55 phút=2 giờ 15 phút

  đổi 2 giờ 15 phút=2,25 giờ

  độ dài quãng đường AB là:

         46×2,25=103,5km

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )