Xe máy đi từ A đến B với vận tốc 40km/h , người đó ở B làm trong 1 giờ rồi quay về với vận tốc 35km/h . tổng cộng thời gian là 5h 30 phút .tính quãng

Question

Xe máy đi từ A đến B với vận tốc 40km/h , người đó ở B làm trong 1 giờ rồi quay về với vận tốc 35km/h . tổng cộng thời gian là 5h 30 phút .tính quãng đường AB

in progress 0
Kylie 3 tuần 2021-11-24T18:58:58+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T19:00:04+00:00

  Thời gian đi và về: $\dfrac{11}{2}-1=\dfrac{9}{2}$

  Gọi quãng đường AB là $x\,(x>0)$

  Thời gian đi: $\dfrac{x}{40}$

  Thời gian về: $\dfrac{x}{35}$

  Theo bài ra ta có phương trình:

  $\dfrac{x}{40}+\dfrac{x}{35}=\dfrac{9}{2}\\⇔70x+80x=12600\\⇔150x=12600\\⇔x=84\text{ (thoả mãn)}$

  Vậy quãng đường AB dài $84$ km

  0
  2021-11-24T19:00:10+00:00

  Đáp án:

  đổi 3h30’=7/2h

  gọi độ dài quẫng đường ab là x (km)(x>0)

  Lúc đi , ng đó đi với vận tốc 40km/h

  ==> t/g để ng đó đi hết quãng đg là x/40 (h)

  lúc về , ng đó đi với vận tốc 30km/h

  ==> t/g để ng đó đi hết quãng đường là x/30 (h)

  Vì cả đi lẫn về hết 3h30′ nên ta có ptrinhf

  x/40+ x/30 = 7/2

  3x+4x =420

  7x=420

  x=60 ™

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )