xe máy Hona Future Vành Đức-Đèn led 2018 có giá niêm yết là 31540000đ. Năm 2019 cửa hàng giảm lần 1. Năm 2020, cửa hàng giảm thêm lần nữa trên giá đã

Question

xe máy Hona Future Vành Đức-Đèn led 2018 có giá niêm yết là 31540000đ. Năm 2019 cửa hàng giảm lần 1. Năm 2020, cửa hàng giảm thêm lần nữa trên giá đã giảm với phần trăm bằng lần 1 và anh Hai chỉ phải trả 28464850đ khi mua xe này. Hỏi cửa hàng đã giảm giá bao nhiêu phần trăm cho mỗi đợt
Giúp với mn ạ.

in progress 0
Natalia 2 tháng 2021-10-28T11:53:19+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T11:54:45+00:00

  Gọi $x$ là số phần trăm cửa hàng giảm.

  Khi đó, giá còn lại sau giảm giá lần thứ nhất là $31.540.000(1 – x)$(đ) 

  Giá sau khi giảm giá lần thứ hai là $31.540.000(1 – x).(1-x) = 31.540.000(1-x)^2$(đ)

  Do khi đó giá tiền là $28.464.850$(đ) nên ta có ptrinh

  $31.540.000(1-x)^2 = 28.464.850$

  $<-> (1-x)^2 = 0,9025$

  $<-> 1-x = 0,95$

  $<-> x = 0,05 = 5\%$

  Vậy mỗi lần giảm giá $5\%$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )