Xe tải khối lượng 2 tấn bắt đầu rời bến, sau khi đi được quãng đường 125m thì đạt vận tốc 36 km/h, lực cản tác dụng vào xe là 10000N không đổi. a) Tìm

Question

Xe tải khối lượng 2 tấn bắt đầu rời bến, sau khi đi được quãng đường 125m thì đạt vận tốc 36 km/h, lực cản tác dụng vào xe là 10000N không đổi.
a) Tìm lực kéo tác dụng vào xe.
b) Sau đó xe tiếp tục chuyển động thẳng đều. Tìm lực kéo trong giai đoạn này.
c) Đang chuyển động thẳng đều xe va phải chướng ngại vật nên dừng lại, còn chướng ngại vật văng với vận tốc 2m/s. Tìm khối lượng chướng ngại vật.

in progress 0
Maya 1 tháng 2021-08-17T06:26:04+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T06:27:43+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.F = 10800N\\
  b.F’ = 10000N\\
  c.m’ = 10000kg
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  a.

  Gia tốc của xe là:

  \(a = \dfrac{{{v^2} – {v_0}^2}}{{2s}} = \dfrac{{{{10}^2} – 0}}{{2.125}} = 0,4m/{s^2}\)

  Áp dụng định luật II Niu tơn:

  \(\begin{array}{l}
  \vec F + \vec N + {{\vec F}_{ms}} + \vec P = m\vec a\\
   + ox:\\
  F – {F_{ms}} = ma\\
   \Rightarrow F = {F_{ms}} + ma = 10000 + 2000.0,4 = 10800N
  \end{array}\)

  b.

  Lực kéo tác dụng vào xe lúc này là:

  \(F’ = {F_{ms}} = 10000N\)

  d.

  Bảo toàn đồng lượng:

  \(\begin{array}{l}
  p = p’\\
  mv = m’v’\\
   \Rightarrow m’ = \dfrac{{mv}}{{v’}} = \dfrac{{2000.10}}{2} = 10000kg
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )