E thấy cái dạng này rất chi là khó mn ạ =) Cái dạng này thiên tài tài tài nào giải giúp em với khó quá ạ,… Nó xứng đó với 1000 điểm :< Nhưng mà tối

Question

E thấy cái dạng này rất chi là khó mn ạ =)
Cái dạng này thiên tài tài tài nào giải giúp em với khó quá ạ,…
Nó xứng đó với 1000 điểm :< Nhưng mà tối đa có 60 điểm :< Mấy bài qui về dạng này e suy nghĩ mãi không ra, bạn nào giúp mình với ạ 🙂 Giúp mình nha, hậu tạ 60 điểm ạ :33 Ai giải xong làm sư phụ e nha :v `1/1.2 + 1/2.3 + 1/3.4 + ... + 1/99.100`

in progress 0
Natalia 2 tháng 2021-09-28T14:56:43+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T14:57:52+00:00

  Giải thích các bước giải:

  1/1.2+1/2.3+1/3.4+…+1/99.100

  =1/1-1/2+1/2-1/3+1/3-1/4+…+1/99-1/100

  =1/1-1/100

  =100/100-1/100

  =99/100

   

  0
  2021-09-28T14:58:24+00:00

      $\frac{1}{1.2}$ + $\frac{1}{2.3}$ + $\frac{1}{3.4}$ + … + $\frac{1}{99.100}$ 

  = 1 –  $\frac{1}{2}$ +  $\frac{1}{2}$ –  $\frac{1}{3}$ +  $\frac{1}{3}$ –  $\frac{1}{4}$ + … +  $\frac{1}{99}$ –  $\frac{1}{100}$ 

  = 1 –  $\frac{1}{100}$ 

  =  $\frac{99}{100}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )