E vận dụng kiến thức thực tiễn đối với quá trình học tập như thế nào?

Question

E vận dụng kiến thức thực tiễn đối với quá trình học tập như thế nào?

in progress 0
Gianna 1 tháng 2021-07-30T04:18:35+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-30T04:19:55+00:00

    – Thứ nhất, luôn tiếp nhận tri thức một cách khoa học, sáng tạo. Tư duy biện chứng sẽ giúp sinh viên cái nhìn toàn diện, phân biệt tri thức đúng, sai; chỉ ra nguyên nhân cái sai, và khẳng định, phát triển tri thức đúng đắn. Sinh viên tự học, tự nghiên cứu, giải thích thực tiễn biến đổi, đưa ra những giải pháp mà thực tiễn đặt ra…

    – Thứ hai, có phương pháp học tập, làm việc đúng đắn; sinh viên không còn phải học vẹt, học tủ; mà học hiểu, biết vận dụng, biết đánh giá và sáng tạo ra tri thức mới.

    – Thứ ba, loại bỏ tư duy siêu hình, cứng nhắc, bảo thủ, trì trệ…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )