Xe1 khởi hành từ A chuyển động đều về B với vận tốc 36km/h.Nửa giờ sau xe 2 chuyển động đều từ B về A với vận tốc 18km/h.Biết AB dài 72km.Hỏi sau bao

Question

Xe1 khởi hành từ A chuyển động đều về B với vận tốc 36km/h.Nửa giờ sau xe 2 chuyển động đều từ B về A với vận tốc 18km/h.Biết AB dài 72km.Hỏi sau bao lâu kể từ lúc khởi hành:
a) Hai xe gặp nhau
b)Hai xe cách nhau 13,5km
Mn giúp em vs. Em cần gấp,Em cảm ơn

in progress 0
aikhanh 1 giờ 2021-09-07T10:41:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:42:58+00:00

  Đáp án:

   ở dưới

  Giải thích các bước giải:

  a) Nửa giờ = 1/2 h

  Gọi thời gian kể từ lúc xe hai khởi hành tới khi aih xe gặp nhau là t 

  Quãng đường xe 1 đi được là : s1 = v1 . (t + 1/2 ) = 36(t+1/2)

  Quãng đường xe 2 đi là : s2 = v2 . t = 18t

  Vì AB = s1 + s2 = 72

  ⇔36(t+1/2)+18t = 72

  ⇔t=1(h)

  Vậy sau 1 h hai xe gặp nhau

  b)Gọi thời gian để hai xe cách nhau 13,5 km là a 

  Tổng quãng đường hai xe đi được là : 72-13,5 = 58,5 km

  Theo đề bài ta có pt :

  36(a+1/2)+18a = 58,5

  ⇔a = 0,75 (h) 

  Vậy sau 0,75h hai xe cách nhau 1 khoảng 13,5km

  0
  2021-09-07T10:43:19+00:00

  a, 

  Gọi x (h) là thời gian xe 1 đã đi đến khi gặp (x>0,5)

  Xe 2 đã đi được x-0,5 (h) vì xuất phát sau nửa tiếng. 

  Tổng quãng đường 2 xe đi bằng 72 km nên:

  $36x+18(x-0,5)=72$

  $\Leftrightarrow x=1,5$

  Vậy sau 1,5h kể từ khi xe 1 xuất phát; sau 1h kể tử khi xe 2 xuất phát thì hai xe gặp nhau. 

  b, 

  Gọi t (h) là thời gian xe 1 đã đi đến khi cách xe 2 13,5km (t>0,5) 

  Xe 2 đã đi được t-0,5 (h) vì xuất phát sau nửa tiếng. 

  Quãng đường xe 1 đã đi là $36t$ (km)

  Quãng đường xe 2 đã đi là $18(t-0,5)$ (km)

  * TH1: hai xe chưa đi qua nhau. 

  Ta có: $36t+18(t-0,5)+13,5=72$

  $\Leftrightarrow t=1,25$ (TM)

  Vậy sau 1,25h kể từ khi xe 1 xuất phát; sau 0,75h kể từ khi xe 2 xuất phát thì hai xe cách nhau 13,5km.

  * TH2: hai xe đã đi qua nhau.

  Ta có: $36t+18(t-0,5)-13,5=72$

  $\Leftrightarrow t=1,75$ (TM)

  Vậy sau 1,75h kể từ khi xe 1 xuất phát; sau 1,25h kể từ khi xe 2 xuất phát thì hai xe cách nhau 13,5km.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )