Em bé trong bài hát từ rừng xanh cháu về thăm lăng bác đến từ vùng nào?

Question

Em bé trong bài hát từ rừng xanh cháu về thăm lăng bác đến từ vùng nào?

in progress 0
Josie 1 năm 2021-10-13T05:46:32+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T05:47:43+00:00

  Em bé trong bài hát từ rừng xanh cháu về thăm lăng bác đến từ vùng núi.

  0
  2021-10-13T05:47:58+00:00

  Em bé trong bài hát từ rừng xanh cháu về thăm lăng bác đến từ vùng nào?

  – Em bé trong bài hát đó đến từ vùng núi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )