em cần có thái độ gì với tình yêu và hôn nhân sau này

Question

em cần có thái độ gì với tình yêu và hôn nhân sau này

in progress 0
Valerie 2 tháng 2021-08-25T06:54:22+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T06:55:53+00:00

  ngiêm túc, ko lơ là 

  0
  2021-08-25T06:56:10+00:00

  tự nguyện bình đẳng tuân theo pháp luật

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )