em cần làm gì để phát triển tiềm năng kinh tế biển?

Question

em cần làm gì để phát triển tiềm năng kinh tế biển?

in progress 0
Ruby 5 tháng 2021-07-21T09:40:49+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T09:42:06+00:00

  Em cần làm gì để phát triển tiềm năng kinh tế biển:

  -Góp phần làm sạch biển → Để giảm số lượng động vật dưới biển chết

  -Làm những việc trong khả năng của bản thân mình.

  -Tuyên truyền cho mọi người cùng nhau chung tay để phát triển tiềm năng kinh tế biển.

  ⇒ Phát huy công dụng, tiềm năng kinh tế biển

  @Kun~

  #Xin hay nhất 5 sao +1 tim nhá, cảm ơn bạn nhiều :))

  0
  2021-07-21T09:42:12+00:00

  Không xả rác 

  Tuyên truyền về bảo vệ môi trường biển

  Làm những việc mình có thể làm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )