Em có nhận xét gì thực trạng tài nguyên, môi trường nước ta hiện nay?

Question

Em có nhận xét gì thực trạng tài nguyên, môi trường nước ta hiện nay?

in progress 0
Elliana 2 tuần 2021-09-08T14:04:24+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:06:19+00:00

  tài nguyên thiên nhiên nước ta khá phong phú

  0
  2021-09-08T14:06:21+00:00

  – Tình hình môi trường ở nước ta hiện nay:

  • Ô nhiễm môi trường nước
  • Ô nhiễm môi trường không khí
  • Ô nhiễm môi trường đất
  • Môi trường biển bắt đầu bị ô nhiễm

  – Từ đó, ta thấy môi trường ở nước ta đang bị ô nhiễm trầm trọng. Môi trường nước, đất, không khí…đều đang bị ô nhiễm khắp nơi, đặc biệt là khu vực thành phố nơi có đông đảo người sinh sống.

  Có nhiều nguyên nhân khác nhau khiến môi trường ngày càng bị ô nhiễm, bao gồm cả nguyên nhân khác quan và nguyên nhân chủ quan. Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là do nguyên nhân chủ quan. Vì vậy, người dân cần phải nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Đó là việc làm cần thiết và cấp bách hiện nay.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )