em có nhận xét gì về các chiến lược chiến tranh của mĩ

Question

em có nhận xét gì về các chiến lược chiến tranh của mĩ

in progress 0
Adalynn 2 tháng 2021-08-07T19:22:07+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-07T19:23:51+00:00

    – Trong thời kì Chiến tranh lạnh, hầu như mọi cuộc chiến tranh hoặc xung đột quân sự ở các khu vực trên thế giới, với những hình thức và mức độ khác nhau, đều liên quan đến sự đối đầu giữa hai cực Xô – Mĩ.

    – Cả ba cuộc chiến tranh đều nhằm triển khai “chiến lược toàn cầu” thực hiện tham vọng làm bá chủ thế giới của Mĩ với mục tiêu chủ yếu là: ngăn chặn, đẩy lùi, tiêu diệt hoàn toàn các nước xã hội chủ nghĩa, đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân, phong trào hòa bình dân chủ, tiến bộ thế giới,…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )