Em có nhận xét gì về các cuộc đấu tranh của nhân dân lao động Nhật Bản vào đầu thế kỉ XX?

Question

Em có nhận xét gì về các cuộc đấu tranh của nhân dân lao động Nhật Bản vào đầu thế kỉ XX?

in progress 0
Alaia 4 ngày 2021-12-05T07:40:17+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T07:41:43+00:00

  – Mục tiêu: đòi cải thiện điều kiện làm việc, tăng lương, chống tô thuế và nạn đắt đỏ

  – Quy mô: diễn ra rộng khắp

  – Số lượng: tăng nhanh qua các năm (trong năm 1907 có 57 cuộc bãi công, năm 1912 có 46 cuộc, đến năm 1917 tăng lên 398 cuộc bãi công).

  – Lực lượng tham gia: công nhân, nông dân và các tầng lớp lao động khác

  – Lãnh đạo: dưới sự lãnh đạo của một số tổ chức, nghiệp đoàn như Đảng Xã hội dân chủ Nhật Bản (1901)

  Sai lầm và chú ý: Nhận xét về các cuộc đấu tranh dựa trên những tiêu chí cơ bản như: mục tiêu, quy mô, lãnh đạo, lực lượng, kết quả,… tham khảo nhé

  0
  2021-12-05T07:42:15+00:00

  – Mục tiêu: đòi cải thiện điều kiện làm việc, tăng lương, chống tô thuế và nạn đắt đỏ

  – Quy mô: diễn ra rộng khắp

  – Số lượng: tăng nhanh qua các năm (trong năm 1907 có 57 cuộc bãi công, năm 1912 có 46 cuộc, đến năm 1917 tăng lên 398 cuộc bãi công).

  – Lực lượng tham gia: công nhân, nông dân và các tầng lớp lao động khác

  – Lãnh đạo: dưới sự lãnh đạo của một số tổ chức, nghiệp đoàn như Đảng Xã hội dân chủ Nhật Bản (1901)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )