Em có nhận xét gì về cao trào kháng Nhật cứu nước năm 1945

Question

Em có nhận xét gì về cao trào kháng Nhật cứu nước năm 1945

in progress 0
Adalyn 15 phút 2021-10-17T04:02:46+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-17T04:04:27+00:00

    Cao trào kháng Nhật cứu nước là phong trào quần chúng Việt Nam nổi dậy chống đế quốc Nhật Bản sau ngày họ đảo chính lật đổ thực dân Pháp ở Đông Dương. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )