em có nhận xét gì về chính sách cai trị của nhà Đường dối với nước ta từ thế kỉ VII đến thế kỉ ĨX

Question

em có nhận xét gì về chính sách cai trị của nhà Đường dối với nước ta từ thế kỉ VII đến thế kỉ ĨX

in progress 0
Julia 2 tháng 2021-07-19T11:27:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T11:28:23+00:00

  mik sẽ nêu qua chính sách cai trị nhà Đường sau đó mới rút ra nhận xét nhé:

  *Chính sách cai trị nhà Đường:

  -Chính trị:

  +Đổi nước ta thành An Nam đô hộ phủ

  +Đặt trụ sở là Tống Bình (Hà Nội ngày nay)

  -Kinh tế:

  +Nhà Đường cho sửa sang đường giao thông thủy bộ từ Trung Quốc sang Tống Bình và từ Tống Bình tới các quận, huyện 

  +Nhà Đường bắt nhân dân ta đóng nhiều thứ thuế và phải cồng nạp nhiều sản vật quý

  -Văn hóa: Tiến hành đồng hóa dân tộc ta

  =>Nhà Đường siết chặt ách thống trị rất tàn bạo, dã man, thâm độc

  Bạn tham khảo

  Xin CTLHN!!!

  0
  2021-07-19T11:29:01+00:00

  Đây nhé xin hay nhất ạ

  em-co-nhan-et-gi-ve-chinh-sach-cai-tri-cua-nha-duong-doi-voi-nuoc-ta-tu-the-ki-vii-den-the-ki-i

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )