Em có nhận xét gì về những biện pháp của nhà nước Lê sơ đối với nông nghiệp?

Question

Em có nhận xét gì về những biện pháp của nhà nước Lê sơ đối với nông nghiệp?

in progress 0
Claire 2 giờ 2021-10-24T01:26:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T01:27:12+00:00

  Biện pháp của nhà nước Lê Sơ đối với nông nghiệp là:

  • Vua Lê cho hơn 2/3 quân sĩ về quê làm ruộng, số còn lại luân phiên về quê sản xuất.
  • Kêu gọi nhân dân phiêu tán trở về quê làm ruộng
  • Đặt một số chức quan chuyên lo về nông nghiệp
  • Lập phép quân điền, cấm giết trâu bò bừa bãi, cấm điền ruộng dân phu trong vụ mùa.
  • Đắp nhiều đê để ngăn nước mặn.

  => Chính những biện pháp nêu trên đã cải thiện tình hình nông nghiệp, kinh tế nhanh chóng phát triển, khắc phục được những khó khăn của đất nước và nhân dân sau chiến tranh.

  0
  2021-10-24T01:27:46+00:00

  *Nông nghiệp:

  – Tăng quân số sản xuất

  – Đặt ra các chức quan lo sản xuất nông nghiệp.

  – Thực hiện phép quân điền ®có nhiều tiến bộ đảm bảo sự công bằng xã hội

  – Khuyến khích bảo vệ sản xuất, chăm lo đê điều.

  -> SX nông nghiệp được phục hồi và phát triển, đời sống của nhân dân được cảI thiện.

  => Kinh tế ổn định, phát triển hưng thịnh.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )