Em có nhận xét gì về phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, Phi,Mỹ, La-tinh từ sau chiến tranh thế giới thứ 2(khí thế đấu tranh,quy mô,lực lượng,giai

Question

Em có nhận xét gì về phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, Phi,Mỹ, La-tinh từ sau chiến tranh thế giới thứ 2(khí thế đấu tranh,quy mô,lực lượng,giai cấp lãnh đạo,hình thức chiến tranh)

in progress 0
Nevaeh 2 tháng 2021-09-12T19:50:20+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T19:51:34+00:00

  – Khí thế : Phong trào đấu tranh diễn ra sôi nổi, quyết liệt làm tan rã từng mảng rồi dẫn đến sụp đổ hoàn toàn hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc

  – Quy mô: phong trào giải phóng dân tộc bùng nổ ở hầu hết các thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, từ Châu Á, châu Phi, châu Mĩ la tinh

  – Thành phần lãnh đạo: Tư sản dân tộc, công nhân

  – Hình thức và khí thế đấu tranh: đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang

  #Xin hay nhất + 5sa0 + 1 tym

  #Rinn

  0
  2021-09-12T19:52:16+00:00

  *Quy mô pt :bùng nổ ở hầu hết các nc thuộc địa của CNĐQ từ Châu Á, Châu phi đến khu vực Mĩ la tinh 

  *Thành phần tham gia lãnh đạo :Đông đảo các giai cấp tầng lớp nhân dân :công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức, tư sản dân tộc (VN :vô sản) 

  *Hình thức và khí thế đấu tranh :đấu tranh vũ tranh ,chính trị… trong đó đấu tranh vũ trang là hình thức chủ yếu  . Phong trào nổ ra sôi nổi, quyết liệt lm tan rã từng mảng rồi dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn hệ thống thuộc địa của CNĐQ… 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )