Em có nhận xét gì về phong trào giành độc lập của nhân dân châu Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất ?

Question

Em có nhận xét gì về phong trào giành độc lập của nhân dân châu Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất ?

in progress 0
Elliana 4 tuần 2021-08-18T16:49:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T16:50:53+00:00

  – Nhận xét cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất:

  +Phong trào lên cao, lan rộng khắp các nước, giai cấp vô sản bắt đầu tham gia lãnh đạo cách mạng

  +Trong khi đó phong trào dân chủ tư sản cũng tiếp tục phát triển→ đều thất bại 

  +Từ năm 1940, phong trào chĩa mũi nhọn vào chủ nghĩa phát xít Nhật. 

  → Đây là các cuộc đấu tranh giành được sự ủng hộ của nhiều tầng lớp. Nhờ tinh thần dân tộc, đoàn kết mà các nước ở Châu Á lần lượt giành được độc lập.

  #CHÚC BẠN HỌC TỐT

  #Năm mới vui vẻ

  #1/1/2021

  0
  2021-08-18T16:50:56+00:00

   Phong trào diễn ra sôi nổi với những hình thức phong phú, phong trào lên cao và lan rộng khắp các quốc gia. Giai cấp vô sản trưởng thành và tham gia lãnh đạo phong trào.

  – Đặc biệt ở Đông Dương, Đảng Cộng sản Đông Dương đã lãnh đạo nhân dân ba nước (Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia) đấu tranh chống Pháp, tạo bước ngoặt cho phong trào.

  – Phong trài dân chủ tư sản tiếp tục phát triển, chưa có phong trào nào thắng lợi, nhưng đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân chống kẻ thù chung.Từ năm 1940, chống chủ nghĩa phát xít.

  thêm

  – Các phong trào đấu tranh diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ, lan rộng khắp châu lục.

  – Giai cấp công nhân tích cực tham gia đấu tranh giành độc lập dân tộc.

  – Các đảng cộng sản được thành lập và giữ vai trò lãnh đạo phong trào cách mạng ở một số nước như Trung Quốc, Việt Nam

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )