Em có nhận xét gì về thái độ chống quân xâm lược của nhân dân ta? tìm 4 ví dụ cụ thể?

Question

Em có nhận xét gì về thái độ chống quân xâm lược của nhân dân ta? tìm 4 ví dụ cụ thể?

in progress 0
Ivy 1 tháng 2021-08-11T04:33:58+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-11T04:35:52+00:00

    -Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước,sát cánh cùng triều đình,căm thù giặc ngoại xâm

    VD:Khi đất nước rơi vào tay Pháp,hàng loạt những cuộc cách mạng của nhiều dân tộc nổ ra

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )