Em có nhận xét gì về thái độ của nhà Nguyễn khi Pháp kéo quân vào Gia Định

Question

Em có nhận xét gì về thái độ của nhà Nguyễn khi Pháp kéo quân vào Gia Định

in progress 0
Samantha 1 năm 2021-10-09T02:44:38+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T02:45:40+00:00

  Trả lời :

  * Nhận xét :

  – Ban đầu, triều Nguyễn đã có ý thức cùng nhân dân đấu tranh chống giặc ngoại xâm nhưng thi hành đường lối kháng chiến sai lầm

  – Sau này triều đình nhà Nguyễn không kiên quyết cùng nhân dân chống ngoại xâm, đi từ nhượng bộ này đến nhượng bộ khác(4 bản hiệp ước), tỏ ra bạc nhược, yếu kém,thi hành chính sách đối nội đối ngoại lỗi thời để thực dân Pháp lấy mất chủ quyền.

  Chúc bn học tốt ????????

  0
  2021-10-09T02:46:18+00:00

  – triều đình nhu nhược , thụ động , ko kiên quyết chống giạc ngay từ đầu 

  -khi bị tấn công thì chống cự yếu ớt

  – khi có thời cơ thì ko chủ động tắn công mà chỉ  cố thủ ở đồn chí hòa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )