Em có nhận xét gì về tình hình nông nghiệp đàng trong và đàng ngoài vào thế kỉ XVI-XVIII Giải giúp em gấp ạ

Question

Em có nhận xét gì về tình hình nông nghiệp đàng trong và đàng ngoài vào thế kỉ XVI-XVIII
Giải giúp em gấp ạ

in progress 0
Delilah 1 tháng 2021-08-03T23:47:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T23:48:31+00:00

  -Đàng ngoài:

  +Sản xuất nông nghiệp bị tàn phá nghiêm trọng

  +Ruộng đất công bị cường hào đem đi cầm bán

  +Ruộng đất bỏ hoang, mất mùa đói kém xảy ra dồn dập, nông dân bỏ làng đi phiêu tán khắp nơi

  =>Kinh tê nông nghiệp dảm sút,đời sóng nông dân đói khổ

  0
  2021-08-03T23:48:46+00:00

  ->NX: nền nông nghiệp Đàng Trong ptr hơn Đàng Ngoài

  Nguyên nhân: 

  – Nhờ có chính sách khai hoang

  – Điều kiện tự nhiên thuận lợi 

  – Chúa Nguyễn quân tâm đến ptr nông nghiệp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )