Em có nhận xét gì về tình hình văn học thời Lê Sơ (giúp mình với mik cần gấp????)

Question

Em có nhận xét gì về tình hình văn học thời Lê Sơ (giúp mình với mik cần gấp????)

in progress 0
Margaret 2 năm 2021-08-09T23:22:13+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T23:23:13+00:00

  @Zun

  #Xin hay nhât nha #

  – Văn học chữ Hán phát triển và tiếp tục chiếm ưu thế, với hàng loạt tập thơ, văn nổi tiếng 

  – Văn học chữ Nôm giữ một vị trí quan trọng.

  ⇒ Văn học thơ thời Lê sơ có nội dung yêu nước sâu sắc, thể hiện niềm tự hào dân tộc, khí phách anh hùng của dân tộc.

  0
  2021-08-09T23:23:34+00:00

  – Văn học thời Lê sơ phát triển phong phú:

  + Văn học chữ Hán phát triển và tiếp tục chiếm ưu thế, với hàng loạt tập thơ, văn nổi tiếng như: Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo,…

  + Văn học chữ Nôm giữ một vị trí quan trọng. Có những tác phẩm nổi tiếng như: Quốc âm thi tập, Hồng Đức quốc âm thi tập,…

  – Văn thơ thời Lê sơ có nội dung yêu nước sâu sắc, thể hiện niềm tự hào dân tộc, khí phách anh hùng và tinh thần bất khuất của dân tộc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )