Em có nhận xét gì về việc nhà nguyễn chia nước ta thành 30 tỉnh và một phủ trực thuộc

Question

Em có nhận xét gì về việc nhà nguyễn chia nước ta thành 30 tỉnh và một phủ trực thuộc

in progress 0
Sadie 5 tháng 2021-07-16T07:31:16+00:00 2 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T07:33:02+00:00

  *Nhận xét về việc nhà nguyễn chia nước ta thành 30 tỉnh và một phủ trực thuộc : 

  – Bộ máy nhà nước ngày càng hoàn chỉnh và chặt chẽ.

  – Nhìn chung bộ máy nhà nước thời Nguyễn giống thời Lê sơ.

  – Những cải cách đó nhằm tập trung quyền lực vào tay nhà vua vì vậy nhà nước thời Nguyễn vẫn là nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền ở mức độ cao.

   

  0
  2021-07-16T07:33:03+00:00

  Theo tổ chức của nhà Nguyễn, khi có việc gì quan trọng, thì vua giao cho đình thần … Quan chức của triều đình chỉ phân ra tới phủ huyện, từ tổng trở xuống thuộc về quyền tự trị của dân. … Cả nước được chia làm 30 tỉnh và phủ Thừa Thiên.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )