Em có nhận xét gì về việc tham gia của các bạn trg trường và nêu biện pháp khắc phục .Giải nhanh hộ tớ tick nhaaa

Question

Em có nhận xét gì về việc tham gia của các bạn trg trường và nêu biện pháp khắc phục .Giải nhanh hộ tớ tick nhaaa

in progress 0
Liliana 2 tháng 2021-07-18T20:15:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T20:17:08+00:00

  Nhận xét: Ngày nay ngoài những bạn học sinh tích cực tham gia các hoạt động của trường thì vẫn có một số bạn tham gia với mục đích cho có và tinh thần không thoải mái, bị bắt buộc.

  Biện pháp: Nhằm khắc phục tình trạng này các thầy cô giáo không nên bắt buộc học sinh tham gia, tạo điều kiện cho học sinh có sự lựa chọn riêng. Bên cạnh đó, nhà trường cũng nên đỏi mới hình thức tổ chức các hoạt động nhằm tạo khuynh hướng tích cực đối với học sinh tở chức trò chơi trao quà chẳng hạn.

  0
  2021-07-18T20:17:25+00:00

  `->`Việc tham gia của các bạn trong trường con ít, chưa tích cực và không được hăng hái say mê, thường xuyên nghỉ tham gia các hoạt động của trường

  `->`Biện pháp khắc phục:

  `-`Tuyên truyền cổ động các bạn tích cực tham gia phong trào do nhà trường tổ chức

  `-`Cần tổ chức phong trào thú vị hấp dẫn để cho các bạn hứng thú tham gia

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )