Em có nhận xét gì với mục đích và hậu quả của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp ở VN về lĩnh vực kinh tế? Ai giúp mik vs. Mai thi r

Question

Em có nhận xét gì với mục đích và hậu quả của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp ở VN về lĩnh vực kinh tế?
Ai giúp mik vs. Mai thi rồi. Ai biết thì trả lời, ko biết thì biến.

in progress 0
Amaya 1 năm 2021-07-16T17:45:03+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T17:46:18+00:00

  – Chính sách kinh tế

  -Trong nông nghiệp: đẩy mạnh cướp đoạt ruống đát lập đồn điền rồi phát canh thu tô

  -Công nghiệp: Chúng tập trung khai thác than và kim loại, mở một số nhà máy xi măng, gạch ngói, điện nước, xay xát gạo, giấy, diêm, rượu, đường, vải sợi.

  -Thương nghiệp: Để độc chiếm thị trường Việt Nam Pháp đánh thuế nhẹ hoặc miễn thuế cho các hàng hóa của Pháp nhập vào Việt Nam, tăng thuế hoặc đánh thuế mạnh vào những mặt hàng do ta sản xuất như muối, rượu.

  →Mục đích nhằm vơ vét sức người của nhân dân Đông Dương.

  – Nhận xét

  Nền kinh tế Việt Nam đầu thế kỷ XX đã có nhiều biến đổi. Những yếu tố tích cực và tiêu cực đan xen nhau do chính sách nô dịch thuộc địa của thực dân Pháp, từ đó dẫn đến nền kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là sản xuất nhỏ, lạc hậu, phụ thuộc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )