em có nhận xét j về phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Á phi Mĩ latinh từ 1945 đến nay

Question

em có nhận xét j về phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Á phi Mĩ latinh từ 1945 đến nay

in progress 0
Nevaeh 2 tuần 2021-11-30T01:48:23+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T01:49:35+00:00

  trước 1945 hầu hết các nước đông nam á đều là thuộc địa của thực dân phương tây (trừ thái lan)

  sau 1945 các nước dành lại được chính quyền như việt nam, lào,..

  trong thời kì chiến tranh lạnh xảy ra mâu thuẫn do có sự can thiệp của Mĩ

  hiện nay khu vực đông nam á đã trở thành khu vực có nền kinh tế chính trị xã hội phát triển tương đối ổn định

  *mình không biết phải cái này không nữa có gì bạn xem lại nha :v

  0
  2021-11-30T01:49:43+00:00

  Từ sau năm 1945 phong trào giải phóng dân tộc mở Á, Phi, Mĩ Latinh đã giành được những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử. Đó là sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa và chế độ phân biệt chủng tộc Apacthai và sự ra đời của hơn 100 quốc gia độc lập trẻ tuổi. Đó là những thắng lợi ở Việt Nam (1945 – 1975), Ấn Độ (1950) , Cu Ba (1959) , Nam Phi (1993) , Trung Quốc (1949 đã làm xói mòn trật tự 2 cực Ianta), năm 1960 có 17 nước châu Phi giành được độc lập, năm …Những thắng lợi đó làm cho bản đồ chính trị thế giới có những biến đổi sâu sắc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )