em có suy nghỉ gì về câu nói dân ta phải biết sử ta cho tường gốc tích nước nhà việt nam

Question

em có suy nghỉ gì về câu nói
dân ta phải biết sử ta
cho tường gốc tích nước nhà việt nam

in progress 0
Melanie 4 tuần 2021-11-19T10:29:46+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T10:30:48+00:00

  Bác Hồ dạy chúng ta phải học, phải hiểu, phải biết cho tường tận, cụ thể gốc tích lịch sử nước nhà Việt Nam. Đây không chỉ là lời kêu gọi mà còn là yêu cầu của Bác với toàn thể nhân dân Việt Nam mà cốt lõi là Bộ Giáo Dục và Đào Tạo phải có quyết định rõ ràng làm cho toàn thể nhân dân Việt Nam mà đặc biệt là thế hệ học sinh phải hiểu rõ được lịch sử Việt Nam, bởi lẽ lịch sử là những gì thuộc về quá khứ nếu không có quá khứ sẽ không có hiện tại và tương lai. “Biết” quá khứ để rút kinh nghiệm mà vận dụng cho hiện tại và tương lai.Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy:
  “Dân ta phải biết sử ta
  Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”
  “Biết sử ta” không phải chỉ đơn thuần là ghi nhớ một số sự kiện, một vài chiến công nói lên tiến trình đi lên của dân tộc hay ghi nhớ công lao của một số người làm nên sự nghiệp to lớn đó, mà còn phải biết tìm hiểu “cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”, tiếp nhận những nét đẹp của đạo đức, của đạo lý làm người Việt Nam. Vì chính đó là gốc của mọi sự nghiệp lớn hay nhỏ của dân tộc, không phải chỉ ở thời xưa mà ở cả ngày nay và mai sau.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )