Em có suy ngĩ gì về cuộc đời và sự nghiệp của cách mạng của churtivhj hồ chí minh

Question

Em có suy ngĩ gì về cuộc đời và sự nghiệp của cách mạng của churtivhj hồ chí minh

in progress 0
Madeline 4 tháng 2021-08-16T05:00:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T05:01:15+00:00

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp Cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người; cho sự nghiệp đấu tranh xây dựng một thế giới hòa bình, nhân ái và phát triển. Tư tưởng của Người là tinh hoa văn hóa của nhân loại, thấm đẫm những giá trị văn hóa của phương Ðông và phương Tây. Chủ tịch Hồ Chí Minh là hình ảnh của một bậc vĩ nhân, một lãnh tụ nhân dân kiểu mới: vĩ đại mà không cao xa; thanh cao mà vô cùng giản dị; mẫu mực và gần gũi với quần chúng, nhân dân; hết mực thương yêu đồng chí, đồng bào; hết lòng, hết sức chăm lo cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

                              ~ ( Bạn học tốt nha ^v^ ) ~

  0
  2021-08-16T05:01:44+00:00

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp Cách mạng giải phóng dân tộc, ; cho sự nghiệp đấu tranh xây dựng một thế giới hòa bình, nhân ái và phát triển.  Chủ tịch Hồ Chí Minh là hình ảnh của một bậc vĩ nhân, một lãnh tụ nhân dân kiểu mới: vĩ đại mà không cao xa; thanh cao mà lại rất giản dị; mẫu mực và gần gũi với quần chúng, nhân dân; hết mực thương yêu đồng chí, đồng bào; hết lòng, hết sức chăm lo cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước Bác Hồ một vị lãnh tụ vĩ đại dành cả trái tim để cưu mang đất nước

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )