Em có tán thành với ý kiến dưới đây không ? Vì sao? Có lỗi mà không nhận lỗi thì lỗi tăng gấp đôi , có lỗi mà biết nhận lỗi thì lỗi còn một nữa , có l

Question

Em có tán thành với ý kiến dưới đây không ? Vì sao?
Có lỗi mà không nhận lỗi thì lỗi tăng gấp đôi , có lỗi mà biết nhận lỗi thì lỗi còn một nữa , có lỗi , nhận lỗi và biết sửa lỗi thì lỗi không còn .
Giúp mình với ạ :((

in progress 0
Katherine 1 tháng 2021-08-05T01:34:24+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:36:06+00:00

  Tôi k tán thành vì có lổi mà k nhận lổi thì phải tăng gấp 3

  “Ngu thi chết chớ tội tình chi”

  0
  2021-08-05T01:36:13+00:00

  em có tán thành

  vì ko nhân lỗi thì hình phạt tăng gấp đôi

  có lỗi rồi biết nhận lỗi nhưng biết sửa lỗi thì còn một nửa tội

  nhận lỗi và biết sửa lỗi thì tội lỗi sẽ dc xóa bỏ

             xin 5* cùng CTLHN ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )