em có thể chọn phần văn bản bằng bàn phím. em hãy cho biết khi thực hiện thao tác sau thì phần văn bản nào sẽ được chọn a, nhấn giữ shift và nhấn một

Question

em có thể chọn phần văn bản bằng bàn phím. em hãy cho biết khi thực hiện thao tác sau thì phần văn bản nào sẽ được chọn
a, nhấn giữ shift và nhấn một trong các phím mũi tên thì ………….. được chọn
b,nhấn giữu shift và ctrl rồi nhấn một trong các phím mũi tên : thì ……………………được chọn
c,nhấn giữ phím ctrl và phím A : thì…………………………..được chọn

in progress 0
Alice 5 tháng 2021-07-12T09:14:45+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T09:16:34+00:00

  A. Phần văn bản bên trái hoặc phải sẽ được chọn(tiếng)

  B. Phần văn bản bên trái hoặc phải sẽ được chọn(từ)

  C. Tất cả văn bản được chọn

  0
  2021-07-12T09:16:44+00:00

  Phần văn bản được tô đen từ từ, từng chữ một theo hướng của mũi tên
  Phần văn bản được tô đen hết một lượt theo hướng của mũi tên

  Phần văn bản được tô đen hết một lượt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )