em đã học mấy kiểu môi trường của môi trường đới nóng

Question

em đã học mấy kiểu môi trường của môi trường đới nóng

in progress 0
Rose 1 năm 2021-10-16T05:06:04+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T05:07:49+00:00

  môi trường nhiệt đới,môi trường nhiệt đới gió mùa,môi trường xích đạo ẩm,môi trường hoang mạc

  0
  2021-10-16T05:07:54+00:00

  4 kiểu:

  – Môi trường xích đạo ẩm

  – Môi trường nhiệt đới

  – Môi trường nhiệt đới gió mùa

  – Môi trường hoang mạc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )