Em đã thực hiện việc học tập có chất lượng hiệu quả hay chưa ? Nêu việc làm cụ thể . Nếu chưa thì nêu nguyên nhân và cách giải quyết

Question

Em đã thực hiện việc học tập có chất lượng hiệu quả hay chưa ? Nêu việc làm cụ thể . Nếu chưa thì nêu nguyên nhân và cách giải quyết

in progress 0
Raelynn 4 ngày 2021-09-15T15:18:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T15:19:11+00:00

  Em đã thực hiện việc học tập có chất lượng hiệu quả

  Việc làm:đạt đc điểm cao

  0
  2021-09-15T15:19:33+00:00

  em đã thực hiện việc học tập có chất lượng và hiệu quả.

  việc làm cụ thể:luôn phấn đấu thi đua;đạt điểm cao,…..

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )