Em hãy chỉ ra các loại hình văn hóa thuộc văn hóa vật thể và phi vật thể ở địa phương ( quảng ngãi) Chép mạng cx được miễn đúng

Question

Em hãy chỉ ra các loại hình văn hóa thuộc văn hóa vật thể và phi vật thể ở địa phương ( quảng ngãi)
Chép mạng cx được miễn đúng

in progress 0
Savannah 2 tuần 2021-07-12T10:26:56+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:28:26+00:00

  Lễ hội đua thuyền Tứ Linh: Lễ hội truyền thống Quảng Ngãi (xã An Hải, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn): 30/9/2020 

  Chiếc khuyên tai – một trong những hiện vật đặc trưng của văn hóa Sa Huỳnh

  0
  2021-07-12T10:28:45+00:00

  – Di sản văn hóa vật thể là: Tượng Chămpa Phú Hưng; Bộ sưu tập bình gốm đất nung Long Thạnh;…

  – Di sản văn hóa phi vật thể là: Bài chòi; Lễ hội đua thuyền tứ Linh Lý Sơn;  Lễ hội Điện Trường Bà;…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )