Em hãy chỉ ra sự khác nhau về thể chế nhà nước phương Đông và nhà nước phương tây?

Question

Em hãy chỉ ra sự khác nhau về thể chế nhà nước phương Đông và nhà nước phương tây?

in progress 0
Adalyn 1 năm 2021-08-09T03:03:21+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T03:04:35+00:00

  @ Mimzyy2509:

  Khác nhau:

  →Phương Đông :  Chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền, vua tự xưng là “Thiên tử” nắm quyền hành tuyệt đối về chính trị, quân sự và cả tôn giáo.

  →Phương Tây:  Chế độ dân chủ, chính quyền thuộc về các công dân.

  → Thể chế dân chủ ở các quốc gia cổ đại phương tây  được dựa trên sự bóc lột hà khắc đối với nô lệ vạy nên chỉ là nền chuyên chính của chủ nô, dân chủ .

  # Chúc bạn học tốt!~ 

  0
  2021-08-09T03:04:54+00:00

  Lời giải :

  Phương Đông:

  – Chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền, vua tự xưng là “Thiên tử” nắm quyền hành tuyệt đối về chính trị, quân sự và cả tôn giáo

  Phương Tây:

  – Chế độ dân chủ, chính quyền thuộc về các công dân

  –  Đại hội công dân bầu và cử ra các cơ quan nhà nước, quyết định mọi công việc nhà nước ,tính chất dân chủ rộng rãi

  – Thể chế dân chủ ở các quốc gia cổ đại phương tây dựa trên sự bóc lột hà khắc với nô lệ cho nên chỉ là nền chuyên chính của chủ nô, dân chủ chủ nô

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )