Em hãy chỉ ra trình tự lập luận của văn bản “chống nạn thất học”. Chỉ ra ưu điểm và lập luận như vậy tuân theo thứ tự nào? Soạn giúp mik zới!!!

Question

Em hãy chỉ ra trình tự lập luận của văn bản “chống nạn thất học”.
Chỉ ra ưu điểm và lập luận như vậy tuân theo thứ tự nào?
Soạn giúp mik zới!!!

in progress 0
Jade 2 tháng 2021-09-27T12:22:05+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-27T12:23:06+00:00

    Trình tự lập luận của văn bản Chống nạn thất học khá chặt chẽ, hợp lí và có sức thuyết phục vì các lí lẽ và dẫn chứng được sắp xếp tuân theo thứ tự thời gian, giới tính, giai cấp rất hợp lí, làm cơ sở vững chắc cho từng luận điểm. Đầu tiên tác giả nêu ra lí do vì sao phải chống nạn thất học. Tiếp theo tác giả khẳng định vai trò của việc nâng cao dân trí, vai trò của việc biết chữ quốc ngữ; cuối cùng tác giả mới đưa ra biện pháp cụ thể để chống nạn thất học.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )