Em hãy cho biết ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng , gương cầu lồi , gương cầu lõm có tính chất gì giống và khác nhau

Question

Em hãy cho biết ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng , gương cầu lồi , gương cầu lõm có tính chất gì giống và khác nhau

in progress 0
Brielle 3 tuần 2021-11-24T19:40:31+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T19:41:38+00:00

  *giống nhau:

  – ảnh của vật tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm đều là ảnh ảo.

  *khác nhau:

  – ảnh của vật tạo bởi gương phẳng bằng vật.

  – ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật.

  – ảnh của vật tạo bởi gương cầu lom lớn hơn vật.

  0
  2021-11-24T19:42:30+00:00

  Đáp án: gương phẳng không hứng được trên mặt chắn ảnh ảo to bằng vật

  Gương cầu lồi không hứng được trên màn chắn ảnh ảo bé hơn vật

  Gương cầu lõm không hứng được trên mặt chắn ảnh ảo lớn hơn vật

   Khác nhau 

  Gương cầu lõm ảnh ảo lớn hơn vật

  Gương cầu lồi ảnh ảo bé hơn vật

  Gương phẳng ảnh ảo bằng với vật

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )