Em hãy cho biết giữa cường độ dòng điện và độ sáng của bóng đèn có mối liên hệ như thế nào?

Question

Em hãy cho biết giữa cường độ dòng điện và độ sáng của bóng đèn có mối liên hệ như thế nào?

in progress 0
Madelyn 5 tháng 2021-07-16T07:05:32+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T07:07:05+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Khi bóng đèn không sáng thì cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn bằng 0 ampe.

  #Chúc bạn học tốt!!

   

  0
  2021-07-16T07:07:16+00:00

  Câu hỏi: 

  Em hãy cho biết giữa cường độ dòng điện và độ sáng của bóng đèn có mối liên hệ như thế nào ?

  Lời giải chi tiết: 

  Khi hiệu điện thế đặt vào hai đầu một bóng đèn càng lớn thì cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn sẽ càng lớn. 

  @Su2k8hihi

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )