Em hãy cho biết kết quả cuối cùng của công cuộc cải tổ ở liên xô ?

Question

Em hãy cho biết kết quả cuối cùng của công cuộc cải tổ ở liên xô ?

in progress 0
Cora 1 giờ 2021-09-08T13:47:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:49:31+00:00

  – Cuộc đảo chính ngày 19-8-1991 nhằm lật đổ Tống thống Gooc-ba-chop bị thất bại đã gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng:

  + Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động

  + Chính phủ Xô viết bị giải tán

  + 11 nước cộng hòa tách khỏi Liên bang Xô viết, thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT! 

  Cho mk xin ctlhn nha! Thanks nhìu!

  0
  2021-09-08T13:49:34+00:00

  Cuộc đảo chính ngày 19-8-1991 nhằm lật đổ Tống thống Gooc-ba-chop bị thất bại đã gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng: Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động, Chính phủ Xô viết bị giải tán, 11 nước cộng hòa tách khỏi Liên bang Xô viết, thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô bị sụp đổ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )