Em hãy cho biết những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và sự phát dục của vật nuôi?

Question

Em hãy cho biết những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và sự phát dục của vật nuôi?

in progress 0
Isabelle 3 tháng 2021-07-19T11:03:02+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T11:04:52+00:00

  sự sinh trưởng là sự tăng lên về khối lượng kích thước của các bộ phận trên cơ thể vật nuôi

  sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể vật nuôi

  =>đặc điểm: không đều thì giai đoạn chu kỳ

  những yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi:

  -các đặc điểm về di truyền

  -các đặc điểm về ngoại cảnh, môi trường bên ngoài: điều kiện khí hậu, chăm sóc ,thức ăn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )