em hãy cho biết trồng trot là gì

Question

em hãy cho biết trồng trot là gì

in progress 0
Samantha 4 tháng 2021-08-23T03:45:39+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T03:47:25+00:00

  là hiện tượng tác đọng của con người lên cây hoặc hạt để tạo ra năng suất cao hơn hoặc nhằm mục đích kinh doanh

  0
  2021-08-23T03:47:33+00:00

  Trồng trọt là hoạt động của con người nhằm tác động vào đất đai và giống cây trồng để tạo ra sản phầm trồng trọt khác nhau

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )