Em hãy đánh giá trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để thực dân Pháp xâm lược VN

Question

Em hãy đánh giá trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để thực dân Pháp xâm lược VN

in progress 0
Kennedy 2 giờ 2021-10-24T01:30:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T01:31:48+00:00

  -thiếu trách nhiệm

  -việc quân sự thì quá lỏng lẻo không biết tận dụng thời cơ tốt mà tham sống sợ chết chỉ biết quyền lợi cho mk 

  -quân tướng triều đình thì ăn chơi không lo việc triều chính vua thì nhu nhược không biết điều quân đánh giặc (pháp) mà tiếp tế cho giặc – bán nước  làm nhân dân thì khổ cực oan thán

  0
  2021-10-24T01:31:49+00:00

   – Là một tính toán thiển cận, xuất phát từ ý thức bảo vệ giai cấp dòng họ

   – Hiệp ước bán nước

   – Vi phạm chủ quyền quốc gia ( cắt đất cho giặc )

   –   bước trược dài trên con đường đi đến đầu hàng hoàn toàn của triều đình nhà Nguyễn trước cuộc xăm lăng của phương Tây.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )