em hãy giải thích hiện tuợng sinh sản vô tính ở thuỷ tức?

Question

em hãy giải thích hiện tuợng sinh sản vô tính ở thuỷ tức?

in progress 0
Anna 3 tuần 2021-11-20T00:17:00+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-20T00:18:29+00:00

    Sinh sản vô tính: Các chồi mọc lên từ vùng sinh chồi ở giữa cơ thể. Lúc đầu là một mấu lồi, sau đó lớn dần lên rồi xuất hiện lỗ miệng và tua miệng của con non, thủy tức non sau đó tách khỏi cơ thể mẹ thành một cơ thể độc lập và hình thành cơ thể trưởng thành.

    Mình trả lời vậy đúng chưa

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )