Em hãy kể tên các phong trào yêu nước trước chiến tranh thế giới thứ nhất? Em có nhận xét gì về các phong trào trên Mn giú e vs ạ Cảm ơn mn

Question

Em hãy kể tên các phong trào yêu nước trước chiến tranh thế giới thứ nhất? Em có nhận xét gì về các phong trào trên
Mn giú e vs ạ
Cảm ơn mn

in progress 0
Abigail 3 tháng 2021-09-28T15:42:39+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:44:06+00:00

  Các phong trào yêu nước trước chiến tranh thế giới thứ nhất : phong trào Đông Du ,Đông Kinh nghĩa thục ,Cuộc vân động duy tân 

  Nhận xét : các phong trào trên đều được thành lập dựa vào tinh thần yêu nước của các nhà yêu nước.

  0
  2021-09-28T15:44:08+00:00

  -các phong trào yêu nước trước chiến tranh thế giới thứ nhất : cách mạng tân hợi ,cuộc vận động duy tân , cuộc khởi nghĩa xi-pay …….
  -nhận xét : đó là các phong trào yêu nước của nhân dân đấu tranh chống quân xâm lược , cũng muốn nói lên tinh thần yêu nước của nhân dân ,  

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )